Szám: IV/B/13-7/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. március 28. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 132 terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor

NAPIREND


1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés kötése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
(71. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

3. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
(73. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. II. félévi tevékenységéről
(54. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól (tervezet)
(77. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(78. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000 (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(74. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(79. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás módosítására
(76. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
(84. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató

11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervére
(80. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

13. napirendi pont:
Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a kárpátaljai magyarok részére
(86. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt. között az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén történő együttműködés tárgyában létrejövő keret-megállapodás jóváhagyására 
(88. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(89. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

16. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2016. évi megvalósulásáról
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

17. napirendi pont:
Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ingatlanértékesítéséhez
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

18. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Kórház közötti együttműködési megállapodás módosítására
(75. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

19. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(87. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

20. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények támogatására
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató

21. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatására
(69. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívottak: Kovács Jánosné elnök
Kálóczi Andrea intézményvezető

22. napirendi pont:
Javaslat az „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó álcaháló pályázat benyújtására
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

23. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a „Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretén belül műszaki tervek elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(55. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

24. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP-6.6.1-16-SE1 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázat megvalósításához szükséges építési munkák kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

25. napirendi pont:
Javaslat lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésre
(85. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

26. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

27. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(68. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

28. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

29. napirendi pont:
Mérey övárokkal kapcsolatos területrendezés
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

30. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

31. napirendi pont:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

32. napirendi pont:
Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezetének kérelme
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

33. napirendi pont:
Egyebek
 

Szekszárd, 2017. március 24.

Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:
 

 A „Javaslat Vállalkozási szerződés Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás és egy Hozamszámítás elkészítésére a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, a természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő sportszállóra vonatkozóan a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató

A „Javaslat Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás és egy Hozamszámítás elkészítésére a jelenleg a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló és a Magyar Állam tulajdonában lévő Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E” épület) létesítendő szállodára vonatkozóan a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató

„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

„Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern Városok Program keretében lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

Attila Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft. kérelme
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Parászta, 8003 helyrajzi számú zártkerti ingatlan ivóvíz ellátásával kapcsolatos megállapodás
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető