Szám: IV/B/13-6/2017. 

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság      
2017. március 14. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor
 

NAPIREND

1. napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretén belül műszaki tervek elkészítésére 
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
(46. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

3. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(44. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Minőségi Borok Ételek Magazinban való megjelenés
(45. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont:
Fagyöngy utcai lakosok közlekedéssel kapcsolatos kérelme
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utca forgalmi rendjének módosítására
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

8. napirendi pont:
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont:
Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

10. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2017. március 10.

Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pony javaslat:

A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök