Szám: IV/B/13-5/2017.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. március 7. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Vármegyeháza díszterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 7 óra 45 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-2.2.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztés intézményi férőhely kiváltás” című felhívásra benyújtandó pályázatához ingatlan biztosítására
(62. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Posta Zoltán Gábor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség igazgatója

2. napirendi pont:
Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ingatlan-értékesítéséhez
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója


ZÁRT ÜLÉS:

3. napirendi pont:
Javaslat az Alisca Terra Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő üzletrészének átruházására
(61. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Tölgyesi Balázs az Alisca Terra Kft. ügyvezető igazgatója

Szekszárd, 2017. március 6.


Kővári László s.k.
GPB elnök