Szám: IV/B/13-2/2017.

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. február 9. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Iroda (Szekszárd, Széchenyi utca 29-31., I. emelet 16-os terem) 
Ideje: 8 órakor 
 


NAPIREND

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében paktumkoordinátorok és szakmai megvalósítók képzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

Szekszárd, 2017. február 8.
 

Kővári László s.k.
GPB elnök