Szám: IV/B/13-1/2017.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. január 31. napján (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem 
            (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 órakor 

NAPIREND

1. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2016. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységről
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

2. napirendi pont:
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ingatlan használati kérelme
(21. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1.sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló, 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Javaslat Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási megállapodás jóváhagyására
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyása
(30. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

10. napirendi pont:
A Településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) számú részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(11. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

11. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi támogatási kérelme
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra 

12. napirendi pont:
Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi emelésére
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Javaslat a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtására
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári mb. osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat a JETA pályázat benyújtására
(a 32. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15. napirendi pont:
Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16. napirendi pont:
Tervezési szerződés a  TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c. pályázat megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátására
(17. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c. és a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Szekszárdi Városi Bölcsőde és Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegy Tagintézményének energetikai korszerűsítése” c. pályázatok megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(10. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

19. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(22. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(20. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázat értékelése
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
Javaslat a Duna-Sió menti Vízi Társulattal megkötött üzemeltetési szerződés módosítására
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2017. évi bérleti díjára
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

26. napirendi pont:
Kérelem a Május 1. utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére  
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

27. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

28. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

29. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. IV. negyedév)
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


ZÁRT ÜLÉS:

30. napirendi pont:
Javaslat településképi kötelezési eljáráshoz benyújtott fellebbezés elbírálására
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítészSzekszárd, 2017. január 27.


Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző