Szám: IV/B/13/2017.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2017. január 11. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 11 órakor 


NAPIREND

1. napirendi pont:
„Bérleti szerződés meghosszabbítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány között”
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

2. napirendi pont:
Kérelem a Csalogány utca elején található „zsákutca” táblával kapcsolatosan
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

3. napirendi pont:
Mészáros Borház Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel kapcsolatos problémája 
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2017. január 9.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:

Az Ács- Állványozó Kft. kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető