Ingatlan pályázati hirdetmény

2020.12.02

INGATLAN PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 6008/13 hrsz-ú, 5.550 m2 alapterületű, a 6008/19 hrsz-ú, 7.381 m2, a 6008/51 hrsz-ú 3000 m2 alapterületű, kivett építési terület megnevezésű, Ipari Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159), illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. (74/510-422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben dr. Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda), valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető.