Felhívás a településrendezési eszközök 2019/4. módosításának egyeztetésére

2020.05.14
FELHÍVÁS
 
a településrendezési eszközök 2019/4. módosításának egyeztetésére
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja a településrendezési eszközeit, ami a Keselyűsi út északi oldalán lévő 0249/34, 0249/35 és 0249/36 hrsz-ú mezőgazdasági területeknek a fejleszthetőség érdekében gazdasági övezetbe történő átsorolását, továbbá ezzel egyidejűleg a Füstöstő-dűlő területének a meglévő állapothoz igazodó mezőgazdasági területbe történő besorolását tartalmazza.
 
Az Önkormányzat a nyilvánosság biztosítása érdekében elkészítette az erről szóló, úgynevezett partnerségi egyeztetés véleményezési anyagát, mely megtekinthető az alábbi elérhetőségen:  Partnerségi véleményezési dokumentáció 2019/4.
 
Az önkormányzat a tervezett módosítással kapcsolatos észrevételeket, véleményeket a foepitesz@szekszard.hu e-mail címre várja, 2020. május 31-ig.
 
A hirdetmény közzétételére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Korm. rendelet alapján került sor.
 
Együttműködésüket köszönjük!
 
 
Szekszárd, 2020. május 14.
 
                                                                      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata