Felhívás partnerségi egyeztetésre

2019.02.04
Felhívás partnerségi egyeztetésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja a településrendezési eszközöket

FELHÍVÁS

 

PARTNERSÉGI  EGYEZTETÉSRE

 

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja a településrendezési eszközöket:

  1. a Keselyűsi út déli oldalán új IPARI PARK megvalósíthatósága érdekében
    A módosítás érinti továbbá a Bátaszéki út keleti oldalán fekvő belső területeket, a Keselyűsi út – Bogyiszlói út közti területet, valamint az ÉK-i iparterületet.
    Melléklet

 

  1. az Alsóvárosi temető új kiszolgáló úttal történő megközelíthetősége érdekében.
    Melléklet

 

Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosítása céljából - elkészíttette a partnerségi egyeztetés véleményezési anyagát, melyet teljes terjedelemben megtekinthetnek és letölthetnek a "Melléklet" feliratokra kattintva, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, kivonatolva pedig közterületi hirdetőfelületen, a Széchenyi u. 28-30. hsz. alatti épület Garay téri üvegfelületén.

 

Az Önkormányzat várja a rendezés alá vont területekkel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket.

 

A véleményezés módja:

Személyesen: a témában 2019. február 12-én délután 14.00 órakor lakossági fórumot tartunk, a Polgármesteri Hivatal konferencia termében.

Írásban: a Partnerek papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére elküldve, vagy a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában leadva, továbbá elektronikus levélben a foepitesz@szekszard.hu e-mail címre elküldve közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, kizárólag az egyeztetésre bocsájtott módosítással kapcsolatosan.

A vélemények beérkezésének határideje: 2019. február 20.

 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.6.) rendelete alapján teszem közzé.

 

Köszönjük együttműködésüket.

 

 

 

Szekszárd, 2019. február 4.

 

                                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata