Felhívás partnerségi egyeztetésre

2019.04.03

FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI  EGYEZTETÉSRE

 

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja a településrendezési eszközöket:

  1. a 10735/13, 10735/20. hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági kertes övezetbe történő átsorolása érdekében;

A módosítás érinti továbbá 1073/1,2,3, valamint a 10736, 10739 és 10770/16. hrsz-ú ingatlanokat.

  1. a Keselyűsi út déli oldalán új gazdasági terület kijelölése érdekében;
  2. a Bocskai u. - Bocskai köz - Borzsák E. u. - 961. hrsz-ú vízmosás által határolt tömb feltárásának biztosítása érdekében.

 

 

Az Önkormányzat  - a teljes körű nyilvánosság biztosítása céljából -  elkészíttette a partnerségi egyeztetés véleményezési anyagát, melyet teljes terjedelemben megtekinthetnek a fenti mellékletekben, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, kivonatolva pedig közterületi hirdetőfelületen, a Széchenyi u. 28-30. hsz. alatti épület Garay téri üvegfelületén.

 

Az Önkormányzat várja a rendezés alá vont területekkel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket.

 

A véleményezés módja:

Személyesen: a témában 2019. április 9-én délután 14.00 órakor lakossági fórumot tartunk, a Polgármesteri Hivatal konferencia termében.

Írásban: a Partnerek papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére elküldve, vagy a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában leadva, továbbá elektronikus levélben a foepitesz@szekszard.hu e-mail címre elküldve közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, kizárólag az egyeztetésre bocsájtott módosítással kapcsolatosan.

A vélemények beérkezésének határideje: 2019. április 18.

 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.6.) rendelete alapján teszem közzé.

 

Köszönjük együttműködésüket.