HIRDETMÉNY


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította hatályos településrendezési tervének 2016/2. számú részleges módosítását. 

Az Önkormányzat  - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében -  az előzetes tájékoztatási szakaszban várja kizárólag a melléklet szerinti rendezés alá vont területtelkapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, véleményeket. 

A véleményezés módja:
 A Partnerek papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére elküldve, vagy a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában leadva, továbbá elektronikus levélben a postamester@szekszard.hu e-mail címre elküldve közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, kizárólag az egyeztetésre bocsájtott módosítással kapcsolatosan. 

A vélemények beérkezésének határideje: 2016. június 21. 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján teszem közzé.

Köszönjük együttműködésüket. 

Szekszárd, 2016. május 31.


Ács Rezső polgármester megbízásából:
Herr Teréz főépítész