F E L H Í V Á S


Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel -három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 

Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Szekszárd közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek - ebenként - kitölteni az „Ebösszeírási adatlap nyomtatványt, és azt 2016. augusztus 31-ig Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához eljuttatni (levélcím: 7100 Szekszárd, Pf. 83.; személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán - Szekszárd, Széchenyi utca 29-31. (Garay tér – Széchenyi utca sarka). 

Az „Ebösszeírás adatlap” letölthető a www.szekszard.hu – közügyek oldalról, ezen túl beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve ügyfélszolgálatán is. Az „Ebösszeírás adatlap” megjelenik a 2016. április 24-i Szekszárdi Vasárnapban.
A letöltött adatlap elektronikus úton is továbbítható az ebosszeiras@szekszard.hu e-mail címre, vagy a www.szekszard.hu/kozugyek oldalon található link segítségével online űrlapon is beküldhető.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető a meghirdetett eboltások helyszínén közreműködő munkatársunknál is.
A fentieken túl ismételten felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szól 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése, mely szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható. 

Minden felelős ebtartó együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm! 

Dr. Varga Katalin jegyző