MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001

TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001

  • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • a projekt címe: Városi Bölcsőde fejlesztése
  • a szerződött támogatás összege: 155.199.363 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. szeptember 30.
  • projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001
  • a projekt tartalmának bemutatása:

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - 1979-ben épült - Városi Bölcsődéje 125 férőhelyen várja a szekszárdi gyermekeket. A bölcsődébe felvehető minden olyan 20 hetes - 3 éves korú csecsemő-kisgyermek, akinek szülei nem tudják biztosítani napközben ellátását. A gyermekvédelmi törvény 42/A.§-a értelmében a felvételnél egyebek mellett előnybe kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei intézmények infrastrukturális fejlesztését és kapacitásbővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonása kötelező. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat és az ott nevesített képesítési előírással rendelkező személy minősül a kisgyermekellátás területén jártas szakembernek, aki jelenleg vezetőként vagy szaktanácsadóként bölcsődében dolgozik. A kisgyermekellátás területén jártas szakember jelen projekt vonatkozásában Rimai Rudolfné, az intézményvezetője.

A Városi Bölcsődében férőhelybővítés nem szükséges. Elutasításra nem kerül senki, a 125 férőhelyből jelenleg 111 betöltött.

A bölcsőde épülete 2014 évben két csoportszobával kibővítésre került, jelen projekt építési munkái a kitűnő állapotú bővítményeket nem érintik. A bővítéssel nem érintett régi épületrész tetőszigetelése, eredeti nyílászárói, homlokzatképzése elöregedett, felújítandó. Az elmúlt években a tisztasági festéseken kívül csak meghibásodások esetén történtek főképp javítási munkák, tetőbeázások esetén a tető foltszerű javítása, 2013-ban egy csőtörés miatt a gazdasági épületrészben készült a szennyvízcsatorna és a vízvezeték egy szakaszának cseréje. Az udvari teraszok burkolatai és az épület körüli járdák elhasználódtak, szintén cserére szorulnak. Az udvarban a pancsolók és a homokozók rossz állapotban vannak, átépítendők. Az udvari játékok tárolása nem megoldott. Az udvar zöldfelülete elkopott, újrafüvesítése szükséges védősövény telepítésével. Új, biztonságos játszófelületek kialakítása szükséges. A bölcsőde által jelzett igények szerint a játszóudvar felújítását, eszközbeszerzést és a csoportszobák eszközbeszerzését is tartalmazna a pályázat.

A pályázat 2016. április 26-án került benyújtásra, a támogatási döntés 2016.08.16-án megérkezett, jelenleg szerződéskötés alatt.

Szerződések:

MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP