MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Rendelet hirdetmény


H I R D E T M É N YA Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2015. október 1-jei hatályba lépéssel kiegészült azzal, hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani, erről a 31/A. § szakasza az alábbiakról rendelkezik:

„31/A. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell.
(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.
(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő öt munkanapon belül értesíteni kell.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,
c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
d) a helyi adókról szóló,
e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,
f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő
rendelet-tervezeteket.”

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. szeptember 29-i ülésén tárgyalja:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (...) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző


szóló előterjesztéseket. Az előterjesztéssekkel kapcsolatos véleményeket az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul. A véleményező önkéntesen adott véleményének, személyes adatainak és elektronikus levélcímének kezeléséhez szükséges hozzájárulást - a helyi rendeletben meghatározott módon - megadottnak tekintjük.

 


Dr. Molnár Kata
          jegyző
 

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP