Szekszárd - a jövő városa

Szabadidő | Közügyek | Gazdaság MAGYAR | DEUTSCH | ENGLISH

Menü

Választások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Digitális ügyfélszolgálat Adózás, E-ügyintézés Közzététel Általános információk _Pályázatok_ Támogatások Állás Hirdetmények Dokumentumtár

HIRDETMÉNY


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hatályos településrendezési tervének az Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. kérelmére indult részleges módosítását végzi.

Az Önkormányzat  - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében -  a véleményezési szakaszban várja a melléklet szerinti tervezettel kapcsolatos véleményeket.

A véleményezés módja:
A Partnerek papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére elküldve, vagy a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában leadva, továbbá elektronikus levélben a postamester@szekszard.hu e-mail címre elküldve közölhetik írásos véleményüket, kizárólag a véleményeztetésre bocsájtott anyaggal kapcsolatosan.

A vélemények beérkezésének határideje: 2016. június 30.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján teszem közzé.

Köszönjük együttműködésüket.

Szekszárd, 2016. május 31.

Ács Rezső polgármester megbízásából:
Herr Teréz főépítész

Normál oldal MarkCon 2008